Ψηφιοποιώντας το χειρόγραφο του Κ. Π. Καβάφη για τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών (με frizb). || Digitalisation Cavafy’s scripts.